13/6/2018

Trinquet de Castelló de Rugat, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Salelles i Jorge contra Eliseu i Raimon
2ª Partida.
Moltó i Lorja contra Pablo i Tonet