16/6/2018

Trinquet Llosa de Ranes, Raspall

16:15 hores.
1ª Partida.
Xiquets
2ª Partida.
Joves
3ª Partida.
Vercher i Brisca contra Guadi i Canari