6/7/2018

Trinquet de Piles, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Iván i Feo contra Momblanch i Ibiza
2ª Partida.
Moltó i Tonet IV contra Sergio i Brisca