13/7/2018

Trinquet de Genovés, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Pau G. i Pinet contra Dani i Leandro
2ª Partida.
Badenes i Lorja contra Vercher i Roberto