14/7/2018

Trinquet de Pelayo, Escala i Corda

18:00 hores.
Partida Professionals.
Giner, Jesús i Bueno contra De la Vega, Nacho i Àlvaro