12/9/2018

Trinquet Castelló de Rugat, Raspall

17:00 hores.
1ª Partida.
Vicent i Pinet contra Momblanch i Jorge
2ª Partida.
Ian i Ricardet contra Pablo i Sanchis