8/10/2018

Trinquet de Borriana, Escala i Corda

17:00 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida (Individual Professional Bankia d’Escala i Corda).
Fageca contra Nacho