4/1/2019

Trinquet de Genovés, Raspall

16:30 hores.
1ª Partida.
Momblanch i Molina contra Dani i Guillem
2ª Partida.
Punxa i Lorja contra Moncho i Raúl