8/1/2019

Trinquet d'Oliva, Raspall

16:45 hores
1ª Partida.
Escoto i Murillo contra Momblanc i Pinet
2ª Partida.
Salelles II i Josep contra Punxa i Miravalles