3/2/2019

Trinquet de Burriana, Escala i Corda

12:00 hores.
Lliga Professional Bankia d’Escala i Corda.
Soro III, Jesús i Carlos contra Francés, Pere i Tomàs II