5/2/2019

Trinquet d'Oliva, Raspall

16:45 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida.
Salelles II i Seve contra Vercher i Josep