16/2/2019

Trinquet de Pelayo, Escala i Corda

16:30 hores.
1ª Partida.
Juvenils
2ª Partida (XXVIII Lliga Bankia d’Escala i Corda).
Pere Roc II, Santi i Monrabal II contra Genovés II, Javi i Hèctor