12/3/2019

Trinquet de La Llosa de Ranes, Raspall

16:45h
1ª Partida
Alcalde i Paco contra Sala i Javi Z
2ª Partida
Ivan i Rosen contra Momblanc i Leandro