6/4/2019

Trinquet de La Llosa de Ranes, Raspall

1ª Partida
17:00h
Juvenils
2ª Partida
18:30 h
Partida professional de Raspall
Marrahí i Gabi contra Badenes i Seve