10/4/2019

Trinquet de Castelló del Rugat, Raspall

1ª Partida
17:00h
Juvenils
2ªPartida
18:30h
Partida professionals de Raspall
Ian i Raul contra Badenes i Tonet IV