12/4/2019

Trinquet del Genoves, Raspall

1ªPartida
17:00h
Dani i Marc contra Momblanch i Leandro
2ª Partida
18:30h
Partida de professionals de Raspall
Pablo i Canari contra Montaner i Sanchis