9/4/2019

Trinquet de La Llosa de Ranes, Raspall

1ª Partida
17:00h
Juvenils
2ª Partida
18:30h
Partida de professionals
Escoto i sergio II contra Dani i Rafa G.