20/4/2019

Trinquet de La Llosa de Ranes, Raspall

16:10h
1ª Partida
Xiquets
2ª Partida
Jovens
3ª Partida
Partida professionals de Raspall
Mario i Gabi contra Ximo i Miravalles